Tegen Verkiezingen

door David van Reijbrouck

In Tegen Verkiezingen beschrijft David van Reijbrouck een alternatief plan democratie. Dit is geen nieuw plan. Volksvertegenwoordiging door middel van loting vond in het oude Athene al plaats en stamt uit die tijd. Politici hebben er belang bij om herkozen te worden, dit heeft haar weerslag op politieke keuzes. Bij loting wordt er niet op partijen en personen gestemd en is de electie dus niet indirect van invloed op het beleid. Dit is één van de voordelen van democratie met selectie door loting (ballotage), die David van Reijbrouck beschrijft. Er wordt al veel geëxperimenteerd met dit model, denk aan Burgerraden.

De directe inspraak van collega’s kan -naast de ondernemingsraad- een hele goede manier zijn om de betrokkenheid van collega’s te vergroten. Als ondernemingsraad doe je er goed aan om een visie te vormen hoe om te gaan met pilots, proeftuinen, experimenten. Loting kan een prima aanvulling zijn. Laat je inspireren door de wijsheid van de oude Grieken.

David van Reybrouck, Tegen Verkiezingen
klik voor een grotere weergave ~>

klik voor meer visualisaties van democratie & medezeggenschap binnen organisaties ~ >

klik hier om de (gratis) poster te downloaden & voor regelmatige input van het Pen Papier Plan visuele boeken blog, via de mail ~>

Je kunt de poster op kantoor hangen, zodat iedereen telkens even kan “afkijken” hoe dit plan democratie werkt. Als je iets dagelijks ziet, krijgt het plan de gelegenheid om op je te “groeien”. Je krijgt vanzelf meer gezamenlijk begrip. Dit maakt de keuze voor dit plan, of juist een ander plan bewuster en beter onderbouwd. Automatisch wordt het draagvlak voor een nieuw plan breder.

Mocht de keuze voor een nieuwe vorm van medezeggenschap gemaakt zijn, dan is het misschien een idee om dit visueel te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld met gratis visuals van Pen Papier Plan.

zie eventueel verder ~>

Heeft jullie Ondernemingsraad ondersteuning nodig, kijk dan eens op de website van Katrien Hugenholtz, Maatschap voor Medezeggenschap.

~

nog andere vragen?
neem dan vrijblijvend contact op
penpapierplan@icloud.com

HΔME

Geef een reactie