Welk zichtbaar plan “kies” je om medezeggenschap goed te organiseren?

Medezeggenschap hoeft niet georganiseerd te worden met enkel OR verkiezingen

Vaak is OR werk binnen de organisatie niet zo populair, met als gevolg dat de stem van veel medewerkers gemist wordt.

Medezeggenschap wil zeggen, dat medewerkers betrokken worden bij een aantal besluiten, die binnen de organisatie genomen worden. Dit zegt nog niets over de vorm waarop de medezeggenschap georganiseerd is.

Voor een zichtbaar gezamenlijk organisatieplan spelen alle betrokkenen een belangrijke rol. Als iedereen zich gezien voelt, en invloed op het plan kan uitoefenen, die past bij zijn, haar rol en expertise, heeft het plan veel meer kans van slagen.

Ik ben daarom geïnteresseerd in verschillende vormen van democratie. Deze kunnen een inspiratiebron zijn voor de manier waarop medezeggenschap binnen de organisatie vormgegeven wordt.

Een vorm die misschien wel veel meer aanspreekt dan hoe de Ondernemingsraad traditioneel haar werk doet, waarbij de invloed van de OR niet altijd zichtbaar is voor alle andere medewerkers. Waarbij de invloed van álle medewerkers alleen maar plaatsvindt bij de OR verkiezingen, waarmee interesse in de eigen invloed gemakkelijk kan verslappen.

~ zie verder wat Pen Papier Plan kan be tekenen voor de Ondernemingsraad >

Wat mij betreft, is dit een gemiste kans, zowel voor de “top” als voor de “bottom” binnen de organisatie. Dit is dan ook de reden waarom ik met het Pen Papier Plan, visuele boekenblog, ook boeken over democratie visualiseer.

~ zie verder Pen Papier Plan visueel boekenblog Tegen Verkiezingen door David van Reijbrouck >

~

> nog vragen?
neem vrijblijvend contact op
kl hand pen1 uitgeknipt Iphone achtergr leegkopie

penpapierplan@icloud.com

HΔME

Een gedachte over “Welk zichtbaar plan “kies” je om medezeggenschap goed te organiseren?

Geef een reactie