medezeggenschap & democratie binnen de organisatie, goed plan!

klik & zie direct~> visueel OR jaarplan nieuwe medezeggenschap in beeld OR verkiezingen visueel kandidaten werven medezeggenschap visueel boekenblog <~ klik & ga terug PEN PΔPIER PLΔN HΔME
~ de rol van de OR & een de rol van visualisatie, klik & zie verder >

De achterban voelt zich letterlijk gezien, als hun unieke positie, daadwerkelijk gewaardeerd wordt & wordt meegenomen in de besluitvorming. Naast de nodige tekst, uitleg en het verzoek om inbreng, helpt het als medewerkers, dmv eenvoudige visualisaties, kunnen zien wat nu precies het top~ down~ plan is, van het bestuur. Ook als dit nog niet vaststaat. Het is fijn voor hen, als zichtbaar is welke invloed de Ondernemingsraad heeft op deze besluiten, en welke belangen van alle individuele werknemers eigenlijk behartigd worden. Verder betrek je de medewerkers bij de noodzakelijke (interne) ontwikkelingen van de organisatie en ontstaat er automatisch meer begrip. Met gratis DoItYourself ~ visuals van Pen Papier Plan, kun je als OR vaak al veel zichtbaar maken naar de werknemers toe. Ook kun je een voorstel van de OR, aan de Raad van Bestuur, letterlijk laten zien met visualisaties. Met beelden creëer je voor jezelf als OR, voor de achterban èn voor de RvB meer fun. Visualisaties breken waar nodig het ijs. Waar soms beperkingen de toon voeren, of gebrek aan bekendheid met zaken, kunnen nieuwe mogelijkheden letterlijk zichtbaar worden met beelden.

Het is fijn als werknemers zichzelf kunnen associëren met een goed organisatieverhaal. Gebruik van woord & beeld in slogans, logo’s huisstijl etc. helpen bij het letterlijk zichtbaar maken van de identiteit van een organisatie. Doordat de woord & beeld~ combinaties overal terug te herkennen zijn, blijven ze stevig op het netvlies hangen. Ze worden onderdeel van de mensen en daarmee van een gezamenlijk verhaal. De OR kan gebruik maken van deze gezamenlijke identiteit en kan logo en slogans laten terugkomen in haar visuele communicatie naar de achterban. Als OR bereik je meer (mensen), als de communicatie uit meer dan woorden alleen bestaat. Maar daarmee ben je er nog niet, een gezamenlijk verhaal is, net als de organisatie zelf, niet statisch. Geschreven (OR) jaarverslagen & jaarplannen, kijken letterlijk terug en vooruit. Verbeeld daarom het jaarverslag en het jaarplan. Zo wordt voorzien in de algemene behoefte aan een gezamenlijke herkomst èn toekomst, waarin elke stem, in ieder geval op de OR- kandidaten, telt ~

~ je visie, rol & expertise + visualisatie, klik & zie verder >

Misschien werk jij als organisatieadviseur, ambtelijk secretaris, voorzitter of notulist en ben je betrokken bij OR- werk. Waarschijnlijk ligt jouw talent bij het nauwgezet onder woorden brengen van de processen. Visualisatie is een krachtig middel om jouw visie, rol & expertise uit te dragen binnen de organisatie en kan jouw woorden goed vergezellen voor nog meer bereik. Je zal letterlijk zien, dat jouw stukken nog beter gelezen worden ~

~ visuele OR nieuwsbrief, klik en zie verder >

Waarschijnlijk werken jullie al met een OR nieuwsbrief. Hiermee houden jullie iedereen op de hoogte van díe ontwikkelingen binnen de organisatie, die van invloed zijn op de medewerkers. Hierop kunnen medewerkers terug, hun stem laten horen, die soms meegenomen kan worden in de besluitvorming; visualisatie vereenvoudigt, creëert begrip en is leuk.

Je zou de nieuwsbrief zo nu en dan eenvoudig, maar professioneel, kunnen laten visualiseren door Pen Papier Plan met tot de kern ~visuals ~ Vaak is er een budget beschikbaar, is dit er niet, geen probleem, je kunt ook zelf even neuzen tussen de gratis Do It Yourself~ visuals van Pen Papier Plan

~

~

~ visueel OR jaarplan, jaarverslag, klik & zie verder >

Het schrijven van jaarplannen, jaar verslagen of nieuws vanuit de OR etc. kost veel tijd en aandacht. Hoewel het wel heel belangrijk is dat iedereen op de hoogte is en blijft, worden stukken helaas vaak slecht gelezen. En eerlijk, eigenlijk kan je het mensen ook niet kwalijk nemen. Ze hebben het druk met hun dagelijkse taken. Hoe zorg je er nu voor dat jouw stuk toch de aandacht krijgt die het verdient?

Een compact dynamisch PDF kan uitkomst bieden. Dit bevat een startpagina met een overzichtsvisual waarin alle punten verbeeld worden. Per punt wordt de bijbehorende visual (deels)herhaald op de daarop volgende pagina (‘s). In de afbeelding kun je doorklikken naar het punt dat je op dat moment interesseert, daarnaast kun je door het digitale document navigeren/ bladeren. Deze opzet dwingt vaak om compact te schrijven, wat uiteindelijk tijd scheelt. Als de stof daarvoor te complex is, dan helpt het de lezer om sneller van visual naar visual door de tekst scrollen. Dit is handig voor de lezer om vlot kennis te nemen, maar een dergelijk document is ook heel fijn als naslagwerk.

Zo’ n PDF kan eenvoudig digitaal gedeeld worden, of op intra/ internet geplaatst worden en functioneert daar als het ware als een kleine eenvoudige website, aangezien er ook links naar andere websites, documenten, locaties ed kunnen worden opgenomen.

~

~

< klik & ga terug, PEN PΔPIER PLΔN HΔME ~

~ nieuwe medezeggenschap letterlijk in beeld, klik & zie verder >

De wetten en regels (WOR), die zijn vastgelegd rondom medezeggenschap, bieden een wettelijk kader, waarbinnen er juist veel verschillende mogelijkheden zijn, waarop de medezeggenschap georganiseerd kan worden, binnen organisaties. De Ondernemingsraad maakt een plan, voor een nieuwe vorm van medezeggenschap, op het moment dat zij vindt dat dit aan hervorming toe is. Het is een goed idee om het (nieuwe) plan medezeggenschap, zichtbaar te maken aan de medewerkers:

1.

Dan weten collega’s welke medezeggenschapskanalen ze ter beschikking hebben om hun stem te laten horen.

2.

Met dit medezeggenschapsproces in beeld geef je meer bekendheid aan de medezeggenschap zelf. Het wordt inzichtelijker hoe toegankelijk eigen zeggenschap kan zijn en hoeveel meer er mogelijk is, dan aanvankelijk gedacht.

3.

Geschreven plannen van een medezeggenschapsmodel lijken vaak ingewikkeld, terwijl ze dat vaak helemaal niet zijn als je ze tekent en vervolgens uitlegt. De beste manier waarop je het (nieuwe) plan medezeggenschap daarom kan communiceren, is visueel, dit kan met een presentatie of met een eenvoudige animatie *~>

~

~

~ OR verkiezingen visueel werven kandidaten, klik & zie verder >

Met visualisaties in een animatie of animatie, kunt je extra informatie mee geven en kandidaten warm te maken voor OR- werk. Je kunt een realistisch beeld neer te zetten van de tijd die OR- werk vraagt en hoeveel compensatie er mogelijk is binnen de organisatie, verder kan je laten zien welke competenties medewerkers kunnen ontwikkelen als OR- lid. Omdat het best een klus is om medewerkers zover te krijgen, om zich in te zetten voor de OR, is het dus fijn als medewerkers zelf intrinsiek gemotiveerd raken; en terecht! Hoe mooi is democratie op de eigen werkvloer, want dat is wat medezeggenschap is~

~

~

~ medezeggenschap visueel boekenblog, klik & zie verder ~>

kijk en lees verder op het visuele boekenblog van Pen Papier Plan ~

als OR- lid of voorzitter is het mooi om te ontdekken welke mogelijkheden het wettelijk kader van de WOR allemaal te bieden heeft; medewerkers hebben direct of indirect, de gelegenheid om hun stem te laten horen bij belangrijke beslissingen binnen de organisatie, die van belang zijn voor de medewerkers. De ambtelijk secretaris of de organisatiedeskundige heeft waarschijnlijk ook gewezen op de mogelijke manieren waarop medewerkers zich kunnen organiseren om hun stem te laten horen.

Een hele nieuwe wereld kan opengaan. Het is niet zo dat er maar 1 plan bestaat voor democratie, waar iedereen zich naar te voegen heeft. Democratie behelst het concept dat “alle mensen” regeren, maar de manier waarop dat georganiseerd kan worden is heel divers & soms ook erg complex, waarbij zaken, die niet direct zichtbaar zijn, toch een grote rol spelen. Pen Papier Plan leest en visualiseert boeken hierover op haar visuele boekenblog, mocht je als OR- lid, voorzitter, ambtelijk secretaris, organisatiedeskundige of gewoon als geïnteresseerde, meer willen weten, kijk vooral verder ~

~

~

*creatieve input plan door Pen Papier Plan
Als het om conceptontwikkeling en communicatie gaat, dan is het gewoon fijn om samen te werken met professionals buiten de organisatie. Ik kan letterlijk met een frisse blik naar de plannen en de organisatiecultuur kijken en kom zo op dingen, die net even anders zijn dan gewend. Feiten, cijfers en volledigheid zijn belangrijk, maar verbeelding is minstens zo belangrijk.
> nog vragen?

neem vrijblijvend contact op

kl hand pen1 uitgeknipt Iphone achtergr leegkopie
penpapierplan@icloud.com
HΔME

Geef een reactie