Het geschreven PLAN

doel organisatie

waarom

pijl horizontaal

waarheen


PLAN ontwikkelen & uitrollen

Voor goede beslissingen is het voor jou als bestuurder, beleidsmaker, programmamanager of organisatieadviseur van belang dat je je kunt focussen op het inhoudelijke proces, want daar ligt de basis en daar ligt ook jouw expertise. Je neemt uiteraard iedereen mee in besluiten, die immers allen aangaan. Gek genoeg brengt dit soms onvoldoende begrip en dus ook onvoldoende beweging. Beweging die wel hard nodig is. Tijd en moeite is al geïnvesteerd …

“Wat nu?”

 

Visualisatie vereenvoudigt, creëert begrip en maakt blij. Beeld blijft vaak beter (op het netvlies) hangen dan enkel woorden, waardoor intrinsieke motivatie beter tot stand komt. Jouw geschreven jaar- programma- transitie- beleidsplan of rapport met toekomstscenario’ s, dat grotendeels al gemaakt is, is perfect materiaal voor mij, om te visualiseren

hiermee zet je heel eenvoudig, een mooie volgende stap naar een gezamenlijk plan *~>>


^

medezeggenschap

Een goede samenwerking tussen het bestuur en de ondernemingsraad speelt ook een belangrijke rol.

Voor de ondernemingsraad, samen met de voorzitter, de ambtelijk secretaris of de organisatieadviseur, is het op haar beurt van belang, dat het werk dat zij doet, goed zichtbaar is voor de achterban. Het jaarplan en het jaarverslag, maar ook uitleg van een nieuwe vorm van medezeggenschap in presentatie of animatie, zijn uitermate geschikt voor mij om te visualiseren, en dus visueel te communiceren op intranet etc.

 

PLAN visualiseren

hoe: met PDF info plan intranet PowerPoint bijeenkomst MP4-animatie 

~ portfolio > PLANNEN zien *~>>

~ info > OR zien *~>>

< klik & ga terug, PEN PΔPIER PLΔN HΔME ~


*creatieve input plan als het om conceptontwikkeling en communicatie gaat, dan is het goed om samen te werken met professionals buiten de organisatie. Ik kan letterlijk met een frisse blik naar de plannen en de organisatiecultuur kijken en kom zo op dingen, die net even anders zijn dan gewend. Feiten, cijfers en volledigheid zijn belangrijk, maar dit had je eigenlijk allemaal al. Verbeelding is minstens zo belangrijk. Dít heb je ook nodig, als je iemand bent zoals jij, en de boel in beweging wil brengen, de juiste richting op. Ik houd oog voor de behoefte aan herkenning en aan een gezamenlijke identiteit- en geschiedenis. Dit is allemaal nodig om intrinsiek gemotiveerd te blijven met elkaar. In mijn visualisaties combineer ik  bijvoorbeeld een accentkleur uit het bestaande kleurenpalet, het logo, een bekend object uit de organisatiecultuur, in combinatie mèt het beoogde toekomstbeeld …

wil je liever zelf lekker neuzen tussen gratis tips & inspiratie voor het ontwikkelen van het plan *~>

 

creatieve input plan

*management plan als je met een professional van buiten de organisatie werkt, dan is het wel belangrijk dat deze soepel en met begrip kan reageren op de lopende bedrijfsprocessen. Ik heb project- programmamanagement gedaan. Ik heb een achtergrond in de conceptueel beeldende kunst, maar kan daarnaast ook jouw geschreven plannen snel lezen, erover communiceren en dit weer omzetten naar storytelling. Iedereen weet dat het maken en uitvoeren van een plan, altijd weer meer vraagt dan het volgen van stappen of een werkstroom, dit is gewoon een creatief proces, dat onderweg meer duiding en betekenis krijgt , voor alle betrokkenen. Dit heeft invloed op een aantal zaken die nog invulling moeten krijgen, ik heb de ervaring en samen gaan we dit creatieve proces aan …

 

*planet plan het klimaatakkoord en maatschappelijk verantwoord ondernemen, is een belangrijk thema, dat in elke organisatie een kleinere of grotere rol speelt in de plannen die gemaakt worden. Steeds meer organisaties kiezen voor transparantie en zetten zichzelf hiermee op de kaart. Ik heb uit interesse, een module corporate responsibility aan de open universiteit gestudeerd en lees veel over dit relevante onderwerp. Ik kan gemakkelijk met jou schakelen over dit, soms nog onwennige thema en ik kan dit aspect mooi meenemen in de visualisatie van het plan. Verbeelding creëert vertrouwen en bekendheid met een toekomst, die nog niet is …

klimaat impact energietransitie pen papier plan
 

Heloïse is een betrokken en creatieve ondernemer die geschreven plannen weet om te zetten in aansprekende duidelijke tekeningen en presentaties. Ze vraagt scherp door zodat de boodschap die gegeven moet worden in één oogopslag over komt. Projectleider MEE ZHN & XTRA


< klik & ga terug, PEN PΔPIER PLΔN HΔME ~

PLAN presenteren, dry run l>

Je wil meer begrip en intrinsieke motivatie voor jouw plan: je kan de informatie publiceren op intranet met een visual of een animatie, je kan posters ophangen op kantoor, maar voor plannen, die om inzet vragen, is het misschien nog wel het beste om niet alleen informatie te zenden, maar om ook waardevolle input vanuit de organisatie te ontvangen. Immers op de werkvloer gaan mensen straks met jouw plan aan de slag, het is prettig als zij zich daarvoor letterlijk gezien voelen. De beste volgorde is dan om eerst te starten met een (online) presentatie, je brengt jouw verhaal waarin je ruimte maakt voor vragen, van jouzelf aan het publiek en voor vragen van het publiek aan jou, deze integreer je. Daarna laat je de beelden, die gebruikt zijn in de presentatie, terugkomen in alle communicatiekanalen

Je hebt eigenaarschap over de inhoud van jouw plan, maar soms is dat vreemd genoeg, nog niet voldoende om de sprankel, die jij voelt met het onderwerp, over te brengen op anderen en dat is wel wat er staat te gebeuren. Voel je vooral niet tekortkomen, als je de vaardigheid van het presenteren wilt aanscherpen. Voor een goede presentatie geldt voor iederéen, dat je bereid zal moeten zijn om te oefenen. Dat is gewoon de moeite waard. Je wil dat jouw plan wordt opgepikt, je bent al zover gekomen, nu heb je de kans om het zo goed mogelijk de wereld in te helpen *~>

> gezamenlijk PLAN <

 

Ik bied een prettige omgeving op het atelier van Pen Papier Plan in Den Haag, om ruim 2 uur voor jouw dry run uit te trekken €180,=  ex. Je gaat op jouw authentieke manier, jouw plan, jouw verhaal goed neer zetten en uitdragen. Nadat je jezelf,  jouw verhaal steeds treffender hebt horen vertellen, is het nu echt onderdeel van jou geworden en heb je de ruimte bij jezelf gecreëerd, om meer te gaan doen met de reacties die je terugkrijgt. Een mooie presentatie blijft onderdeel van jou en werkt door, mensen weten je te waarderen èn zullen je er sneller over aanspreken. De invulling van hún deel, van jouw plan, zal soepeler lopen *~>

< klik & ga terug, PEN PΔPIER PLΔN HΔME ~

UP DATES PROCES stake~en shareholders I>

Hoe goed zou het werken als iedereen vanaf het begin betrokken blijft bij het plan waaraan jij werkt? Hoe fijn zou het daarom zijn als mensen de verslagen (op intranet) zouden lezen? Waar trouwens best veel tijd en aandacht in zit.. je kan voor een groot gebaar gaan en een event organiseren met een visual reporter. En eerlijk, zo’ n visuele happening geeft een enorme boost aan de motivatie van alle betrokkenen. Maar die boost staat zo los van de normale manier van werken, dat je je kan afvragen of die motivatie wel overgaat naar intrinsieke motivatie. En hoe lang blijft zo’ n beeld hangen, als iedereen weer over gaat tot de orde van de dag gaat?… Als visualizer geloof ik daarom in een veel eenvoudiger, veel meer voor de hand liggende en daarmee, duurzamere benadering. Zoals gezegd, beelden trekken de aandacht ~>

Laat daarom liever regelmatig een eenvoudige tot de kern~visual maken door Pen Papier Plan €150,= ex, stuur gewoon het verslag op, ik scan erdoor heen en heel vlot heb je er eentje waar je heel uniek mee voor de dag kan komen. Wil je even helemaal geen kosten maken? kijk dan gerust tussen de gratis Do It Yourself visuals  Visuals hoeven overigens niet altijd nieuw te zijn, herhaling van beelden uit je presentatie houdt de gezamenlijke visuele stip op de horizon scherp,  je kan verder nog denken aan een dynamisch PDF of animatie  waarin het verhaal & het beoogde toekomstbeeld  nog eens herhaald worden ~ … >

 

na verloop van tijd kennen we elkaar goed, hebben we elkaars gegevens en ben ik goed op de hoogte van jouw proces, je kunt me gerust appen en daarna vrij vlot bellen, of een wandeling maken, als je ergens tegenaan loopt en even wil sparren, voor €70,= / u ex, ex reistijd/kosten, lees eventueel meer ~


> geïnteresseerd, nog andere vragen?
neem vrijblijvend contact op

kl hand pen1 uitgeknipt Iphone achtergr leegkopie

penpapierplan@icloud.com
HΔME


 

Geef een reactie