zichtbaar medezeggenschap organisatiebreed, goed plan ~

~

zichtbare, positieve, gezamenlijke invloed uitoefenen op de transitieplannen

Een goede samenwerking tussen de ondernemingsraad en het bestuur speelt een belangrijke rol bij transitieplannen. Ook is het voor jou als voorzitter, ambtelijk secretaris of organisatieadviseur, van belang dat het werk dat je doet, op goed zichtbaar is voor de achterban.

Als medewerkers weten wat er speelt, dan geeft dat hen de gelegenheid, om ook tussen de OR- verkiezingen door, OR- leden aan te spreken, en zo indirect medezeggenschap uit te oefenen.

Als alle betrokkenen een bijdrage kunnen leveren aan transitieplannen binnen de organisatie, dan geeft dat letterlijk zicht op een gezamenlijk toekomstperspectief ~

visuele communicatie

Verbale & geschreven communicatie zijn belangrijk, om het waarom waarheen uit te leggen, maar zijn helaas niet altijd genoeg. Want eerlijk. Hoe fijn zou het het zijn als je je collega’s zou kunnen verleiden om de teksten beter te lezen & de gesproken woorden beter te onthouden?

Visualisatie vereenvoudigt, creëert begrip en maakt blij. Beeld blijft vaak beter op het netvlies hangen dan enkel woorden

Het jaarplan, een terugblik op het jaarplan, plan nieuwe vorm van medezeggenschap, het OR verkiezingsplan, in geschreven tekst, is voor mij uitermate geschikt materiaal om te visualiseren.

Dit kan met visuals bij tekst in PDF, handgetekende posters, presentaties en animaties op intranet etc.

~

* visuals voor bij tekst & presentaties OR

~

* voorbeeld visueel jaarplan, terugblik op het jaarplan OR

~

* voorbeeld plan nieuwe medezeggenschap

* voorbeeld OR verkiezingsplan

~

* inspiratie medezeggenschap & democratie

~

klik & kijk op de blog van het Pen Papier Plan visualisaties transitieplannen

*conceptontwikkeling & visualisatie;

Als het om conceptontwikkeling en visuele communicatie gaat, dan is het gewoon fijn om samen te werken met professionals buiten de organisatie. Ik kan letterlijk met een frisse blik naar de plannen en de organisatiecultuur kijken en kom zo op dingen, die net even anders zijn dan gewend. Feiten, cijfers en volledigheid zijn belangrijk, maar verbeelding is minstens zo belangrijk, om tot een gezamenlijk plan te komen, organisatiebreed. Ik houd oog voor de behoefte aan herkenning en aan een gezamenlijke identiteit en geschiedenis. Dit is allemaal nodig om intrinsiek gemotiveerd te blijven met elkaar. In mijn visualisaties combineer ik bijvoorbeeld een accentkleur uit het bestaande kleurenpalet, het logo, een bekend object uit de organisatiecultuur, in combinatie mèt het beoogde toekomstbeeld ~

> nog vragen?

neem vrijblijvend contact op

kl hand pen1 uitgeknipt Iphone achtergr leegkopie
penpapierplan@icloud.com
HΔME

Geef een reactie