Visualisatie & Conceptontwikkeling door Pen Papier Plan

doel organisatie

waarom

pijl horizontaal

waarheen


transitieplan ontwikkelen & visueel communiceren

Voor goede beslissingen is het voor jou als bestuurder, beleidsmaker, programmamanager of organisatieadviseur van belang dat je je kunt focussen op het inhoudelijke proces, want daar ligt de basis en daar ligt ook jouw expertise. Je neemt uiteraard iedereen mee in besluiten, die immers allen aangaan. Gek genoeg brengt dit soms onvoldoende begrip en dus ook onvoldoende beweging. Beweging die wel hard nodig is. Tijd en moeite is al geïnvesteerd …

“Wat nu?”

 

Visualisatie vereenvoudigt, creëert begrip en maakt blij. Beeld blijft vaak beter (op het netvlies) hangen dan enkel woorden, waardoor intrinsieke motivatie beter tot stand komt. Jouw geschreven jaar- programma- transitie- beleidsplan of rapport met toekomstscenario’ s, dat grotendeels al gemaakt is, is perfect materiaal voor mij, om te visualiseren

hiermee zet je heel eenvoudig, een mooie volgende stap naar een zichtbaar gezamenlijk plan & toekomstperspectief *~>>


^

medezeggenschap

Een goede samenwerking tussen het bestuur en de ondernemingsraad speelt ook een belangrijke rol bij transitieplannen.

Voor de ondernemingsraad, samen met de voorzitter, de ambtelijk secretaris of de organisatieadviseur, is het op haar beurt van belang, dat het werk dat zij doet, goed zichtbaar is voor de achterban. Het jaarplan en het jaarverslag, maar ook uitleg van een nieuwe vorm van medezeggenschap in presentatie of animatie, zijn uitermate geschikt voor mij om te visualiseren, en dus visueel te communiceren op intranet etc.

 

 


*conceptontwikkeling & visualisatie; als het om creatieve input en visuele communicatie gaat, dan is het goed om samen te werken met professionals buiten de organisatie. Ik kan letterlijk met een frisse blik naar de plannen en de organisatiecultuur kijken en kom zo op dingen, die net even anders zijn dan gewend.

Feiten, cijfers en volledigheid zijn belangrijk, maar dit had je eigenlijk allemaal al. Ze brengen het beeld dat jij van het plan nog niet op íedereen over, die straks aan het plan gaat werken. En je hebt elkaar wel nodig, om een succes te maken van je plan. We weten allemaal dat het maken en uitvoeren van een plan, altijd weer meer vraagt dan het volgen van stappen of een werkstroom, dit is gewoon een creatief proces, dat onderweg meer duiding en betekenis krijgt, voor alle betrokkenen. Dit heeft invloed op een aantal zaken die nog invulling moeten krijgen. Ik heb de ervaring met conceptontwikkeling en samen gaan we dit creatieve proces aan. Dwaling is welkom en brengt juist nieuwe inzichten voor je visuele communicatie, over het waarom waarheen, van je plan. Ik leid je weer terug naar de essentie van je transitieplan.

Verbeelding is minstens zo belangrijk.  Dít heb je ook nodig, als je iemand bent zoals jij, en de boel in beweging wil brengen, de juiste richting op. Ik houd oog voor de behoefte aan herkenning en aan een gezamenlijke identiteit- en geschiedenis. Dit is allemaal nodig om intrinsiek gemotiveerd te blijven met elkaar. In mijn visualisaties combineer ik  bijvoorbeeld een accentkleur uit het bestaande kleurenpalet, het logo, een bekend object uit de organisatiecultuur, in combinatie mèt het beoogde toekomstbeeld …

 

creatieve input plan

*management plan; als je met een professional van buiten de organisatie werkt, dan is het wel belangrijk dat deze soepel en met begrip kan reageren op de lopende bedrijfsprocessen. Ik heb project- programmamanagement gedaan. Ik kan jouw geschreven plan of programma snel lezen, erover communiceren en dit weer omzetten naar visual storytelling.

 

* zichtbaar toekomstperspectief; het klimaatakkoord, is een belangrijk thema, dat in elke organisatie een steeds grotere rol speelt in de plannen die gemaakt worden. Steeds meer organisaties kiezen voor transparantie en zetten zichzelf hiermee op de kaart. Ik heb Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Open Universiteit gedaan en lees veel over dit relevante onderwerp. Ik kan gemakkelijk met jou schakelen over dit, soms nog overweldigende thema en ik kan dit aspect mooi meenemen in de visualisatie van het plan. Verbeelding creëert vertrouwen en bekendheid met een geamenlijk toekomstperspectief, dat nog niet is …

klimaat impact energietransitie pen papier plan
 

Heloïse is een betrokken en creatieve ondernemer die geschreven plannen weet om te zetten in aansprekende duidelijke tekeningen en presentaties. Ze vraagt scherp door zodat de boodschap die gegeven moet worden in één oogopslag over komt. Projectleider XTRA


 

 

Je hebt eigenaarschap over de inhoud van jouw plan, maar soms is dat vreemd genoeg, nog niet voldoende om de sprankel, die jij voelt met het onderwerp, over te brengen op anderen en dat is wel wat er staat te gebeuren. Voel je vooral niet tekortkomen, als je de vaardigheid van het presenteren wilt aanscherpen. Voor een goede presentatie geldt voor iederéen, dat je bereid zal moeten zijn om te oefenen. Dat is gewoon de moeite waard. Je wil dat jouw plan wordt opgepikt, je bent al zover gekomen, nu heb je de kans om het zo goed mogelijk de wereld in te helpen *~>

> gezamenlijk PLAN <

 

Ik bied een prettige omgeving op het atelier van Pen Papier Plan in Den Haag, om ruim 2 uur voor jouw dry run uit te trekken €210,=  ex. Je gaat op jouw authentieke manier, jouw plan, jouw verhaal goed neer zetten en uitdragen. Nadat je jezelf,  jouw verhaal steeds treffender hebt horen vertellen, is het nu echt onderdeel van jou geworden en heb je de ruimte bij jezelf gecreëerd, om meer te gaan doen met de reacties die je terugkrijgt. Een mooie presentatie blijft onderdeel van jou en werkt door, mensen weten je te waarderen èn zullen je er sneller over aanspreken. De invulling van hún deel, van jouw plan, zal soepeler lopen *~>

 

visuele communicatie voortgang van het plan  stake~ en shareholders I>

Hoe goed zou het werken als iedereen vanaf het begin betrokken blijft bij het plan waaraan jij werkt?  Zoals gezegd, beelden trekken de aandacht ~>

Laat daarom regelmatig een eenvoudige kernachtige visual maken bij verslagen over de voortgang van het plan of bij mijlpalen, die het noemen waard zijn. Va €150,= ex, stuur je gewoon het verslag op, ik scan erdoor heen en heel vlot heb je er eentje waar je heel uniek mee voor de dag kan komen. Voor meer waardevolle bijdragen, intrinsieke motivatie en betrokkenheid, werkt het trouwens ook goed om de visuele communicatie over het plan, over te laten aan het team ~

Wil je liever even helemaal geen kosten maken? kijk dan gerust tussen de gratis Do It Yourself visuals  van Pen Papier Plan. Visuals hoeven overigens niet altijd nieuw te zijn, herhaling van beelden uit je presentatie houdt de gezamenlijke visuele stip op de horizon scherp,  je kan verder nog denken aan een dynamisch PDF of animatie  waarin het verhaal & het beoogde toekomstbeeld  nog eens herhaald worden ~ … >

 

na verloop van tijd kennen we elkaar goed, hebben we elkaars gegevens en ben ik goed op de hoogte van jouw proces, je kunt me gerust appen en daarna vrij vlot bellen, of een wandeling maken, als je ergens tegenaan loopt en even wil sparren, voor €90,= / u ex ~

Zoek je verdieping? Kijk dan nog even rond op het blog met visualisatie van boeken door Pen Papier Plan

~


> geïnteresseerd, nog andere vragen?
neem vrijblijvend contact op

kl hand pen1 uitgeknipt Iphone achtergr leegkopie

penpapierplan@icloud.com
HΔME


 

Geef een reactie